Massoia lactone (Cryptocaryo massoio)

Massoia lactone (Cryptocaryo massoio)

Specifications:

Flash Point Celsius: >100
Botanical Latin: Cryptocaryo massoio
{material.cas_number2=*** NULL ***,
material.cas_number1=*** NULL ***,
material.coe_code=*** NULL ***,
material.coe_number=*** NULL ***,
material.botanical_latin=Cryptocaryo massoio,
material.legacyTwo=3638,
material.material_name=Massoia lactone (Cryptocaryo massoio),
material.molecular_file_id=*** NULL ***,
material.flash_point_celsius=>100,
material.fma_reference=*** NULL ***,
material.created_by=*** NULL ***,
material.material_id=4351,
material.infra_id=*** NULL ***,
material.cas_code1=*** NULL ***,
material.iso=*** NULL ***,
material.sort_name=MASSOIALACTONE,
material.fda_no=*** NULL ***,
material.cas_code2=*** NULL ***,
material.einecs=*** NULL ***,
material.rifm_reference=*** NULL ***,
material.fcc_reference=*** NULL ***,
material.fema=*** NULL ***,
material.europe_commission=false,
material.ifra_reference=null,
material.empirical_formula=*** NULL ***,
material.slr_reference=*** NULL ***,
material.harmonized_system_class=*** NULL ***,
material.food_chemical_codex=*** NULL ***,
material.legacyOne=6088}
Available Products and Sources