Hangzhou China Aroma Chemical Co., Ltd.

Hangzhou China Aroma Chemical Co., Ltd.

  • Flavor Raw Material Supplier
  • Fragrance Raw Material Supplier

Hangzhou China Aroma Chemical Co., Ltd.

Floor 19
Spaceflight Commun Bldg
Hangzhou, -
China
Tel: 8657187229691
Fax: 8657187215266
wh@cac.cn
www.cac.cn